Gimnazjum dla Dorosłych

Gimnazjum dla Dorosłych (na podbudowie szkoły podstawowej) jest szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Ruda Śląska. Nadzór nad szkoła prowadzi Śląski Kurator Oświaty.

 


! Wydajemy zaświadczenia o pobieraniu nauki (ZUS, MOPS, itp.)
!! Nie prowadzimy egzaminów wstępnych.  • Dla kogo jest Gimnazjum dla Dorosłych?

 

Gimnazjum dla Dorosłych przeznaczone dla osób, które po ukończeniu szkoły podstawowej, z różnych przyczyn, nie kontynuowały nauki a chcą podwyższyć swoje kwalifikacje.

W Gimnazjum dla Dorosłych mogą podjąć naukę osoby, które:

--> najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych ukończyły 16 lat, jeżeli mają opóźnienia w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla dzieci i młodzieży,

--> ukończyły szkołę podstawową i nie podjęły dalszej nauki*,

--> wcześniej ukończyły I lub II klasę w innym gimnazjum ale z różnych przyczyn musiały przerwać naukę w innym gimnazjum, a teraz chcą kontynuować edukację (możliwość podjęcia nauki od klasy pierwszej, drugiej i trzeciej).

 

* ukończona szkoła podstawowa 6-klasowa lub ukończona 6 klasa w 8-klasowej szkole podstawowej przed 1999r.


 

  • Ile trwa nauka?

Nauka trwa 3 lata. Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym, 3 razy w tygodniu.

   • Jakie przedmioty obejmuje program nauczania?
Ramowy plan nauczania w roku szkolnym 2012/2013:

 

Przedmioty ogólnokształcące Suma godzin w 3 letnim
cyklu kształcenia
Język polski
13
Język angielski
6
Historia 6
Wiedza o społeczeństwie
2
Matematyka
10
Fizyka
2
Chemia
2
Biologia
2
Geografia
2
Informatyka
3

   • Egzamin gimnazjalny

 

wkrótce...

   • Co dalej?

 

Słuchacz po ukończeniu gimnazjum dla dorosłych może kontynuować naukę
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz zdobywać kwalifikacje zawodowe na Kursach Kwalifikacyjnych Zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie. Więcej informacji uzyskasz w sekretariacie szkoły. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.